Program Operacyjny
Kapitał LudzkiNewsletter

Zamów subskrypcję informacji.
Wpisz swój e-mail.

Aktualne konkursy
Ostatnia edycja: 2012-03-08, 08:12

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL
Ostatnia edycja: 2012-03-08, 08:12

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/12

na projekty na rzecz transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R,

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujące typy operacji:

więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Priorytetu VII PO KL
Ostatnia edycja: 2012-03-07, 08:11

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/7.4/12 na składanie wniosków o dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy          

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujących:

więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL
Ostatnia edycja: 2012-03-06, 07:37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/12

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ
JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH
W SYSTEMIE OŚWIATY

PODDZIAŁANIE 9.1.1  ZMNIEJSZANIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie róznic w jakości usług edukacyjnych
Ostatnia edycja: 2012-02-29, 08:50

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/12

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

DZIAŁANIE 9.1 WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ
JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

PODDZIAŁANIE 9.1.2  WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
UCZNIÓW Z GRUP  O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO
EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE ROŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów :

więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ostatnia edycja: 2012-02-24, 08:01

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.1/12

na projekty na rzecz integracji społeczno - zawodowej,

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

więcej »

Idź do strony:

| 1 | 2 | 3 | ... | 31 | 32 |

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1925001 [+]