Program Operacyjny
Kapitał LudzkiGenerator Wniosków Płatniczych
Ostatnia edycja: 2012-02-23, 08:11

Aplikacja Generator Wniosków Płatniczych (GWP) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi łącznik pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą i Krajowym Systemem Informatycznym SIMIK 07-13. Generator Wniosków Płatniczych (GWP) zaprojektowany został przede wszystkim na potrzeby przygotowywania wniosków o płatność przez Beneficjentów rozliczających projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Aplikacja umoŜliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność. Dzięki wprowadzonym
mechanizmom pomocy kontekstowej oraz funkcji sprawdzającej aplikacja GWP wspiera Beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosku o płatność.

Pliki do pobrania:

Instalator Generatora Wniosków Płatniczych

Wersja aktualizująca GWP

Instrukcja Instalacji GWP

Instrukcja użytkownika GWP

Wzór wniosku o płatność

Prześlij znajomemu

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1924997 [+]