Program Operacyjny
Kapitał LudzkiPodkomitet Monitorujący POKL
Ostatnia edycja: 2012-02-09, 09:36

W ramach PO KL zostało powołanych 16 Podkomitetów Monitorujących PO KL dla komponentu regionalnego Programu. W skład Podkomitetu Monitorującego PO KL woj. podlaskiego wchodzi 20 osób, w tym przedstawiciele strony samorządowej (8 osób), przedstawiciele strony rządowej (3 osoby) oraz przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych województwa podlaskiego. W pracach Podkomitetu Monitorującego PO KL uczestniczą też osoby w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania (przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Do zadań Podkomitetu należy: zatwierdzanie sprawozdań z realizacji Priorytetów, rekomendowanie Instytucji Zarządzającej akceptacji Planów działania przygotowanych przez Instytucje Pośredniczące PO KL komponentu regionalnego oraz monitorowanie realizacji Priorytetów na poziomie województw. Podkomitety będą odpowiedzialne za zapewnienie komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Instrumentami Polityki Rolnej i Rybackiej.

Wszelkich informacji związanych z działalnością Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego udziela:

Sekretariat Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Małgorzata Fiedorczuk

Referat Koordynacji i Wdrażania PO KL

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15 - 874 Białystok,

tel. (85) 66 54 253, fax. (85) 66 54 242, e-mail: malgorzata.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl

Prześlij znajomemu

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1924999 [+]