Program Operacyjny
Kapitał LudzkiAkty prawne
Ostatnia edycja: 2007-10-02, 14:45

 

 

Wspólnotowe

Najnowsze pliki

Zalecenia Rady w sprawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich (2005-2008)
Pobierz plik | Ilość pobrań: 2506 | Typ pliku: pdf

Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013)
Pobierz plik | Ilość pobrań: 1884 | Typ pliku: pdf

Krajowe

Najnowsze pliki

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm)
Pobierz plik | Ilość pobrań: 1389 | Typ pliku: pdf

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1925006 [+]