Program Operacyjny
Kapitał LudzkiProjekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
Ostatnia edycja: 2010-03-05, 09:54

 

W obecnym okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obok typowych, standardowych projektów mogą być realizowane projekty innowacyjne i ponadnarodowe. Jest to z całą pewnością duże wyzwanie, niełatwe zadanie dla Wnioskodawców, ale też ogromna szansa na poszukiwanie nowych rozwiązań, wdrażanie niespotykanych, nieznanych dotąd form wsparcia oraz możliwość włączenia w działania projektowe nowych grup docelowych. Realizacja projektów ponadnarodowych daje natomiast możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, konwergencję pomysłów i idei z partnerami spoza kraju, daje możliwość wspólnego wypracowywania rozwiązań i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na problemy, które ma złagodzić realizacja projektu. To szansa na połączenie międzynarodowych zasobów kadrowych, technicznych, finansowych, instytucjonalnych.

Dokumenty

Aby przejść do kolejnych plików kliknij na kategorię Dokumenty powyżej.

Najnowsze pliki

Etapy realizacji projektu innowacyjnego-Zalecenia Krajowej Instytucji Wspomagającej
Pobierz plik | Ilość pobrań: 1349 | Typ pliku: pdf

Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (wersja II)
Pobierz plik | Ilość pobrań: 713 | Typ pliku: pdf

Aktualności

Aby przejść do kolejnych plików kliknij na kategorię Aktualności powyżej.

Najnowsze pliki

Lista rankingowa wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu 1/POKL/9.6/09 PO KL
Pobierz plik | Ilość pobrań: 1245 | Typ pliku: doc

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1925000 [+]