Program Operacyjny
Kapitał LudzkiHarmonogramy konkursów
Ostatnia edycja: 2012-02-10, 11:15

Pliki

Najnowsze pliki

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim w 2012 roku w planowanym ujęciu miesięcznym
Pobierz plik | Ilość pobrań: 1399 | Typ pliku: pdf

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim w 2012 roku
Pobierz plik | Ilość pobrań: 2491 | Typ pliku: pdf

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim w 2011 roku
Pobierz plik | Ilość pobrań: 9912 | Typ pliku: pdf

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1924993 [+]