Program Operacyjny
Kapitał LudzkiNewsletter

Zamów subskrypcję informacji.
Wpisz swój e-mail.

Szkolenia

Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowych w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz Działania 7.4
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim, zaprasza na: Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowych w związku z planowanym ogłoszeniem konkursów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej PO KL.

Spotkanie informacyjno-promocyjne pt.: "Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym w ramach PO KL"
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Podlaskim oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-promocyjne na temat projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym w ramach PO KL. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 listopada 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w sali 115. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 10.30.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie z zakresu projektów innowacyjnych PO KL z komponentem ponadnarodowym
Zaproszenie  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 6.1 i Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza na: Szkolenie z zakresu specyfiki i oceny projektów innowacyjnych PO KL z komponentem ponadnarodowym             Szkolenie odbędzie się w dniach 20 - 21 października 2011 roku (w dniu 20.10.2011r. rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.00, w dniu 21.10.2011r. rozpoczęcie szkolenia o godzinie 9.00), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, sala konferencyjna nr 115. Szkolenie poprowadzi Pani Ksenia Kempa - Pietrala, ekspert w dziedzinie projektów innowacyjnych, wieloletni trener z tego zakresu.

Seminarium informacyjne dotyczące projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII PO KL w Suwałkach
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Suwałkach działający w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach ma zaszczyt zaprosić Państwa  na Seminarium informacyjne dotyczące projektów systemowych realizowanych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki które odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego (Budynek Suwalsko-Mazurskiej Szkoły Biznesu i Zarządzania) przy ul. Osiedle II 6A w Suwałkach, dnia 18 sierpnia 2011 rok o godz.10 00 . Celem spotkania będzie przekazanie Państwu wiedzy z zakresu wytycznych dotyczących projektów systemowych oraz sporządzania wniosku aplikacyjnego.

Seminarium pt.: "Projekty systemowe instytucji pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w seminarium pt.: „ Projekty systemowe instytucji pomocy społecznej  w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "

Aktualności

Zaproszenie na IV Ponandarodowe Forum Partnewrskie organizowane przez KIW
(08-03-2012)

Krajowa Instytucja Wspomagająca ogłasza nabór uczestników na kolejne, IV Ponadnarodowe
Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie.


Celem Forum jest dalsze stwarzanie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy zagraniczni m. in. ze Szwecji, Belgii, Hiszpanii.
Przewiduje się, że na Forum będzie reprezentowanych w sumie ok. 50-60 instytucji, w tym ok. 35 z Polski i 25 z zagranicy. Sama organizacja i dwudniowa forma forum pozostaje bez zmian. Program jak i miejsce forum zostaną przesłane wszystkim uczestnikom w terminie późniejszym.

więcej »

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL
(08-03-2012)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/12

na projekty na rzecz transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R,

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujące typy operacji:

więcej »

Seminarium pt.: "Rozliczanie wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"
(07-03-2012)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na seminarium pt.

„Rozliczanie wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",

które odbędzie się 27 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego

przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku (sala 117) w godzinach 10.00 - 14.00

więcej »

Strony

| 1 | 2 | 3 | ... | 185 | 186 |

© Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Kontakt | Polityka prywatności

PO KL UE

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1925002 [+]